Badania wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania mebli

rzeczoznawcy

Wykonujemy usługi rzeczoznawstwa w zakresie:

- przemysłu drzewnego

- meblarstwa

 

Wykonujemy opinie dla potrzeb osób prywatnych, instytucji i przedsiębiorstw, Sądów, Prokuratury, Urzędów Skarbowych oraz Państwowej Inspekcji Handlowej w zakresie w/w branż: Ocena, wycena, opinie dot.:

- mebli (skrzyniowych, szkieletowych, wypoczynkowych, tapicerowanych, kuchennych, ogrodowych i inne).

- materiałów i surowców drzewnych i drewnopodobnych.

akcesoriów i okuć meblowych.

- stolarki (drzwi, okien, schodów, podłóg, parkietów).

- maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle drzewnym, leśnictwie, meblarstwie, tartacznictwie.

- ruchomości stanowiących wyposażenie mieszkań (AGD, RTV, oświetlenie, sprzęt komputerowy i inne)

- stanowiące majątek dorobkowy małżeństw - przy ew. podziale.

- ruchomości stanowiących wyposażenie przedsiębiorstw, biur, magazynów, hurtowni i sklepów.

 

W naszej ofercie znaleźć można również obsługę przetargów publicznych - nieograniczonych i ograniczonych na meble i wyposażenie:

 

- Tworzenie i weryfikacja SIWZ- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymagań technicznych i technologicznych.

- Opracowywanie w oparciu o konkretne potrzeby indywidualnych standardów technicznych dla danego zamówienia.

- Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej.

- Reprezentowanie Organizatora przetargu w kontaktach z oferentami; odwołania, wyjaśnienia założeń technicznych, ocena - zgodności oferty z wymogami itp.

- Ocena poprawności i kompletności złożonych ofert

- Nadzór i Odbiory Jakościowe wyrobów.

 

->

LABORATORIUM GS. Laboratorium Badań i Certyfikacji Przemysłu Meblarskiego

ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa